Beskid Niski. Trzciana

TrzcianaTrzciana, wieś położona w pobliżu Dukli u stóp Beskidu Niskiego, założona została najprawdopodobniej w XV wieku. W początku XVI stulecia nastąpiła jej lokacja na prawie wołoskim, zaś kilkadziesiąt lat później przeniesiono ją na prawo magdeburskie. Trzciana dość często zmieniała właścicieli. Należała m. in. do Micińskich i Ossolińskich, rządzili tu również Mniszkowie. W okolicach wsi mieli swój obóz konfederaci barscy, zaś rejon ten był chętnie odwiedzany przez partyzantów w okresie II wojny światowej.

Dziś największym zabytkiem wsi jest dawna cerkiew grekokatolicka, obecnie służąca miejscowej ludności jako kościół katolicki. Jest to obecnie kościół filialny Bernardynów z pobliskiej Dukli. Jej wnętrze zdobi ikonostas z XIX wieku, którego autorami są bracia Bogdańscy z Jaślisk. Sama cerkiew powstała w drugiej połowie XVII wieku. Jest to cerkiew murowana i orientowana. Widoczny jest tradycyjny dla Łemków trójpodział na: babiniec, nawę oraz prezbiterium. Najstarsze wśród zachowanych tu elementów wyposażenia są dzwony, pochodzące z XVI stulecia.